Politica de Confidențialitate

Folosirea acestui site implica acceptarea politicii de confidentialitate de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acesteia. LOGIN PROMOTION SRL isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare.

Site-ul nostru este destinat persoanelor fizice sau persoanelor juridice care doresc sa isi promoveze serviciile si produsele, iar accesarea unLink.ro si a serviciilor oferite prin intermediul platformei noastre implica acceptul ca datele lor sa fie pastrate si prelucrate de LOGIN PROMOTION SRL.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, LOGIN PROMOTION SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele pe care un utilizator le furnizeaza. Raspunderea fata de anumite date cu caracter personal pe care un utilizator persoana juridica le furnizeaza, cad in sarcina utilizatorului care a publica comunicatul de presa. Cu toate acestea, ne luam toate masurile ca eventualele date personale folosite sa fie administrate in conditii de siguranta.

Scopul colectarii datelor este marketingul si publicitatea: informarea despre activitatea unLink.ro, a utilizatorilor din sistem, in ideea imbunatatirii performantelor si functionarii in conditii optime, precum si informarea in legatura cu platile aferente folosirii serviciilor si castigurile generate de folosirea acestor servicii.

Pentru a beneficia de serviciile LOGIN PROMOTION SRL, trebuie sa oferiti anumite date cum ar fi adresa de email, informatii legate de plati. Refuzul dvs. determina imposibilitatea folosirii serviciilor LOGIN PROMOTION SRL si a derularii relatiilor de tip comercial (plati).

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operatorul de plati ( Netopia SRL - Mobilpay ), pentru procesarea platii comunicatelor de presa sau inscrierea in catalogul de afaceri.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor conform cu cerintele GDPR, prin transmiterea unui email la . De asemenea, portabilitatea datelor poate fi asigurata printr-o solicitare scrisa catre

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere trimisa prin e-mail la adresa . De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in alte state.

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. LOGIN PROMOTION SRL nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.