Sistemul de administrare CMS

  • Joi, 29 Octombrie 2020
  • Internet
  • Publicat de
Agentie WebDesign Agentie WebDesign

Un sistem de administrare a conținutului sau CMS (în engleză Content Management System, CMS) este un sistem software creat pentru automatizarea cât mai deplină a gestiunii conținutului, în special a siturilor web.

Scopul este de a reduce sau elimina intervenția programatorilor la editarea și administrarea siturilor lor. CMS-ul facilitează organizarea, controlul și publicarea de documente sau alt tip de conținut, cum ar fi imagini și resurse multimedia. Un CMS facilitează adesea crearea in comun de documente. Un ‘CMS web’ este un CMS cu facilități adiționale pentru ușurarea publicării de conținut pe diversele situri.

Date fiind complexitatea siturilor web și inexistența unui model standard, definirea unitară a CMS precum și a părților sale componente este foarte greu de realizat. Granițele dintre portale, sisteme CMS, DMS (Document Management System – Sistem de Administrare a Documentelor) și ECS (E-commerce Systems – Sisteme de Comerț Electronic) nu sunt evidente și acesSistemele de administrare a conținutului web sunt folosite adesea pentru stocarea și controlul documentelor cum ar fi articole, manuale tehnice sau de alte naturi, ghiduri de vânzări și broșuri de marketing. Un CMS poate avea următoarele funcții:tea adesea se suprapun.

  • Crearea și transferul de documente și material multimedia
  • Identificarea utilizatorilor cheie și a rolului lor în gestionarea conținutului
  • Atribuirea de roluri și responsabilități diferitelor categorii de conținut
  • Definirea de sarcini de lucru, adesea cuplate cu trimiterea de mesaje în funcție de eveniment, astfel încât managerii de conținut sunt alertați automat când intervin schimbări ce îi privesc
  • Urmărirea și organizarea mai multor versiuni ale aceluiași element de conținut.
  • Publicarea conținutullui într-o bibliotecă, pentru a sprijini accesul la conținut. În ultima vreme biblioteca (bază de date) este o parte tot mai importantă a sistemului; ea poate fi ușor interogată.

Un CMS web diferă de creatoare de situri precum FontPage sau Dreamweaver prin faptul că un CMS permite utilizatorilor fără cunoștințe tehnice să facă schimbări în sit cu training puțin sau deloc. Un CMS este ușor de folosit și permite utilizatorilor autorizați să administreze un site web. Un CMS este mai mult o unealtă de întreținere decât de creere de situri.