Nume de fete din biblie

Există mai multe motive pentru care unii părinți aleg să ofere copilului lor un nume de fată din Biblie:

Semnificație religioasă: Pentru familiile care au o credință religioasă profundă, alegerea unui nume din Biblie poate fi o modalitate de a exprima și de a transmite. valorile și credințele lor religioase. Aceste nume pot avea semnificații spirituale profunde și pot reprezenta conexiunea cu tradițiile și istoria religioasă.

Numele de fete din Biblie au o valoare culturală și istorică puternică. Acestea pot fi cu tradițiile și obiceiurile asociate unei anumite comunități sau perioade istorice. Alegerea unui nume biblic poate contribui la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric.

Numele din Biblie pot avea adesea simbolism și înțeles adânc

1.       Sara

2.       Rebeca

3.       Rahele

4.       Lea

5.       Maria

6.       Ester

7.       Debora

8.       Rut

9.       Hagar

10.   Ana

11.   Elisabeta

12.   Miriam

13.   Abigail

14.   Tamar

15.   Iudit

16.   Eunice

17.   Marta

18.   Maria Magdalena

19.   Dorcas

20.   Priscila

21.   Miriam, sora lui Moise

22.   Rahab

23.   Iael

24.   Dalila

25.   Mical, fiica lui Saul

26.   Iezebel

27.   Ada

28.   Zilpa

29.   Bilha

30.   Iezabel

31.   Marea Femeie din Sunem

32.   Sarepta, mama băiatului văduvei

33.   Rahela, soția lui Iov

34.   Dinah, fiica lui Iacob

35.   Ioana, soția lui Cuza

36.   Abishag, slujitoarea lui David

37.   Naomi

38.   Ismaela, fiica lui Ismael

39.   Ana, profetesa din Templu

40.   Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul

41.   Tamara, fiica lui David

42.   Rispa, concubina lui Saul

43.   Hagita, una dintre soțiile lui David

44.   Aștarot, soția lui Meholath

45.   Zeruia, mama lui Abisai

46.   Jehoada, soția lui Ioiada preotul

47.   Eliseba, soția lui Aaron

48.   Maaca, mama lui Abishalom (Absalom)

49.   Abigail, mama lui Amasa

50.   Sebia, soția lui Tobit