Noul program rabla din anul 2024

Modificari program rabla 2024 Modificari program rabla 2024

În România, programul "Rabla" este un program guvernamental care promovează înlocuirea autovehiculelor mai vechi și mai poluante cu autovehicule noi și mai puțin poluante. Programul are ca obiectiv îmbunătățirea calității aerului și stimularea industriei auto.

Conform Ordonanței de Urgență „privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene” sunt prevăzute modificări ale programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

Astfel, conform documentului, „în anul 2024, cuantumul ecotichetului acordat prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 – 2024 este în sumă maximă de 10.000 lei”.

De asemenea, proiectul de buget prevede că „în anul 2024, cuantumul primei de casare acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024 este în sumă de maximum 3.500 lei pentru achiziţionarea unei motociclete noi sau a unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat, respectiv 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate. Prima de casare se acordă numai în cazul în care beneficiarul deține în proprietate autovehiculul uzat pentru o perioadă mai mare de trei ani”.

Pentru comparație, în 2023, programul Rabla a avut la bază acordarea unei tichet în valoare de 7.000 lei pentru o mașină veche casată, sau 10.000 lei pentru casarea a două vehicule uzate. Totodată, pe lângă aceste sume, cei care au apelat la subvenții au putut beneficia de ecobonusuri suplimentare.

În cazul Rabla Plus (Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi) ecotichetele oferite de stat în 2023 erau de 26.000 de lei pentru achiziția unui autoturism nou hibrid Plug-in cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 80 g CO2/km cu condiția obligatorie a casării unei mașini vechi, 29.000 de lei, pentru achiziția unui autoturism nou hibrid Plug-in cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 80g CO2/km cu condiția obligatorie a casării a două mașini vechi, 51.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in care generează maximum 80 g CO2/km în schimbul casării unui autovehicul uzat și chiar de 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in care generează maximum 80 g CO2/km pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate.