Model de Cerere pentru Demisie Simplă

  • Marţi, 26 Septembrie 2023
  • Afaceri
  • Publicat de
Model de Cerere pentru Demisie Simplă Model de Cerere pentru Demisie Simplă

Procesul de plecare dintr-un loc de muncă necesită mult tact și profesionism. Indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii, atât pentru tine, cât și pentru angajator, este benefic să se finalizeze colaborarea într-un mod cât mai ordonat și politicos.

Parte crucială a acestui proces este scrisoarea sau cererea de demisie. În acest articol, vom prezenta cum se întocmește o cerere de demisie și vom oferi un exemplu concret care poate fi folosit ca ghid.

Cererea de Demisie

Cererea de demisie este documentul prin intermediul căruia un angajat își exprimă intenția de a renunța la locul de muncă. Aceasta ar trebui să fie redactată într-o manieră clară și echivocă, fără a lăsa loc pentru interpretări. Cererea de demisie trebuie să fie redactată într-o formă formală și profesionistă și să fie trimisă către manager sau către departamentul de resurse umane.

Structura Cererii de Demisie

Iată elementele de bază pe care trebuie să le includă o cerere de demisie simplă:

  1. Informațiile de contact ale angajatului și angajatorului

  2. Data

  3. Scopul scrisorii (demisia)

  4. Data în care demisia intră în vigoare

  5. Încheierea și semnătura dumneavoastră.

1. Informații de contact

La începutul cererii de demisie, ar trebui să adăugați informațiile de contact ale dumneavoastră și ale angajatorului. Acestea ar trebui să includă numele și adresa completă.

2. Data

Adăugați data în care veți trimite scrisoarea. Aceasta reprezintă un element important pentru evidența momentului în care ați depus cererea de demisie.

3. Scopul Scrisorii

Aici, trebuie să aflați scopul scrisorii – intenția dumneavoastră de a demisiona. Menționați clar și direct acest lucru, fără a face referire la motivele demisiei, acestea fiind optionale.

4. Data intrării în vigoare a demisiei

În conformitate cu Codul Muncii, angajatul trebuie să respecte o perioadă de preaviz atunci când demisionează. Specificați că data la care demisia intră în vigoare respectă acest termen legal.

5. Încheierea și semnătura dumneavoastră

Încheiați scrisoarea printr-o formulă de încheiere formală, cum ar fi "Cu stimă", urmată de numele dumneavoastră complet și semnătura.

Exemplu de Cerere de Demisie

Acum, iată un exemplu pe care îl puteți folosi ca și ghid:

[Numarul sau adresa dumneavoastră][Data][Adresa angajatorului sau a companiei]Subsemnat(a), [numele dumneavoastră], prin prezenta îmi prezint demisia din funcția de [funcția dumneavoastră] la [numele companiei], efectivă din data de [data finalizării perioadei de preaviz].Vă mulțumesc pentru oportunitățile de dezvoltare profesională pe care mi le-ați oferit în timpul angajării.Cu stimă,[semnătura, numele dvs.]

Deși cererea de demisie este o formă simplificată de comunicare a intenției dumneavoastră de a renunța la un post, este un document extrem de important. Prin urmare, asigurați-vă că o redactați cu grijă, respectând principiile și modelele de mai sus. Respectarea unui cod formal și păstrarea unei atitudini profesionale cosolidează relațiile dintre angajați și angajatori, chiar și după terminarea colaborării.

Pentru mai multe detalii si modele de cerere de demisie accesati calculator-salariu.net, zona de blog.