Facilitati fiscale in domeniul constructiilor

  • Miercuri, 7 Iulie 2021
  • Afaceri
  • Publicat de
Facilitati fiscale in domeniul constructiilor Facilitati fiscale in domeniul constructiilor

Potrivit modificărilor aduse prin intermediul OUG 43/2019, care a intrat in vigoare începând cu data de 21 iulie 2019, se vor pune în aplicare următoarele modificări asupra articolului 60 din Codul Fiscal, la punctul 5, după cum urmează:

 

- Persoanele fizice sunt scutite, pentru veniturile obtinute din salarii şi asimilate salariilor în perioada 1 ianuarie 2019- 31 decembrie 2028, inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 

a) angajatorii efectueaza activităţi în domeniul construcţilor

care cuprind:

 

(i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43

- secţiunea F - Construcţii;

(ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii,

definite de următoarele coduri CAEN:

 

2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;

2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;

2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse

pentru construcţii din argilă arsă;

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

2363 - Fabricarea betonului;

2364 - Fabricarea mortarului;

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;

2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru

construcţii;

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie

pentru construcţii;

2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;

2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente

ale structurilor metalice;

0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru

construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a

ardeziei;

0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului;

La acestea se adaugă următoarele coduri CAEN:

2351 - Fabricarea cimentului;

2352 - Fabricarea varului şi ipsosului;

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

n.c.a.;

 Cifra de afaceri a societăţilor comerciale nou înfiinţate, respectiv înregistrate la Registrul Comerţului începând cu luna ianuarie 2019, se calculează cumulat de la începutul anului, conform unei formule care include şi luna în care se aplică scutirea.

În cazul societăţilor existente deja la data de 1 ianuarie a fiecărui an care au avut o cifră de afaceri  realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv,  acilităţile  fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs.

În cazul societăţilor comerciale existente la data de 1 ianuarie a anului, care nu realizează limita minimă a cifrei de afaceri, se va aplica principiul societăţilor comerciale nou-înfiinţate.

 

Scutirile aplicabile domeniului constructiilor:

 

Persoanele care îndeplinesc condițiile de la art. 60, punctul 5, din Codul Fiscal, şi care obtin venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor aferente perioadei 1ianuarie 2021 - 31 decembrie 2028, conform prevederilor art. 140 din Codul Fiscal, beneficiază de scutire de la plata contribuţiei sociale de sănătate.

 

Persoanele fizice, angajate ale societăţilor din sectorul construcţii pentru veniturile realizate din salarii şi assimilate salariilor beneficiază, de asemenea, de reducerea cotei contribuţiei de asigurări sociale în cuantum de 3,75 puncte procentuale.

Pentru o mai buna intelegere a acordarii facilitatilor fiscale nu ezitati sa contactati o firma de contabilitate, care va poate indruma intrun mod profesionist si va ajuta sa luati cele mai bune decizii fiscale.