Debransare de la RADET

debransare radet debransare radet

A. Acte necesare

- Cerere de debransare catre RADET (cu mentiunea instalarii ulterioare a unei centrale termice alimentata cu gaze naturale);

- Proiect debransare de la RADET intocmit de un proiectant de specialitate

- Acordul Asociatiei de Proprietari (semnatura+stampila Presedinte Asociatie);

- Acordul vecinilor (semnatura+stampila Presedinte Asociatie);

- Adeverinta emisa de Asociatie in care se mentioneaza apartamentele deja debransatepe scara unde se solicita debransarea (semnatura+stampila Presedinte Asociatie);

- Acord acces Distrigaz (sau proces verbal de receptie instalatie utilizare gaze naturale,sau contract de executie instalatie de utilizare gaze naturale).

B. Etapele necesare pentru finalizarea debransarii

1. Depunerea cererii de debransare RADET la registratura din Cavafii Vechi nr.15, parter;

2. La 3-4 saptamani de la depunerea cererii se va primi prin posta un raspuns din parteaRADET referitor la “Solicitare debransare”;

3. Depunerea proiectului de specialitate ( in proiect vor fi anexate Raspuns Radet,Acordul Asociatiei, Acordul vecinilor, Adeverinta apartamente debransate, Acord accesDistrigaz) in Cavafii Vechi nr.15, unde se vor vizita in ordine: cam.22 (etaj 2), cam.23 (etaj2), cam.36 (etaj 3), cam.35 (etaj 3), casierie (parter) unde se va achita o suma de 75 lei pentru emiterea referatului de debransare, Registratura (parter) unde se vadepune in final dosarul;

4. La aprox. 3-4 saptamani de la depunerea dosarului, se va telefona la Serviciul Tehnic RADET din C-tin Radulescu Motru nr.18 pentru a se verifica daca a fost emis Referatul de Debransare. Daca raspunsul este pozitiv, mergeti sa ridicati Referatul de Debransare de la Serviciul Tehnic;

5. Referatul de Debransare va fi semnat si stampilat de catre Presedintele Asociatiei in Adunarea Generala a Asociatiei;

6. Se depune 1 copie Referat stampilat + 1 copie Acord vecini la Sectia de DistributieRADET de sector (unde se va achita si contravaloarea lucrarii de debransare (intre 47-85 lei fara TVA pentru fiecare calorifer debransat);

7. In cateva zile, angajatii RADET de la punctul termic de zona vor efectua si/sau constata debransarea la adresa solicitata si se va completa Procesul Verbal de Debransare.

8. Procesul Verbal de Debransare este actul care atesta finalizarea oficiala a debransarii.

C. Pentru intocmirea unei oferte tehnico/economice cat mai bune pentru dvs va rugam sa ne contactati