Cum se elaboreaza un proiect de an sau o lucrare de licenta

Cum se elaboreaza un proiect de an sau o lucrare de licenta Cum se elaboreaza un proiect de an sau o lucrare de licenta

Lucrarea de licenta reprezinta o lucrare scrisa cu volum aproximativ de 30-40 pagini, intocmita pe baza unei teme anumite, care cuprinde metode, tehnici, calcule tehnico-economice, studiu de caz etc. necesare elaborarii acesteia.

Elaborarea lucrarii de licenta este prevazuta conform Regulamentului de organizare a studiilor în învatamantul superior in baza Sistemului National de Credite de Studiu in planul de studii si are ca obiective:

- fundamentarea practica a cunostintelor la specialitate;

- dezvoltarea abilitatilor de lucru cu literatura stiintifica;

- valorificarea deprinderilor dobandite pe parcursul studiilor la universitate;

- elaborarea si argumentarea concluziilor si recomandarilor obtinute etc.

Proiectul de specialitate se elaboreaza in anul 2 sau 3 de studii in dependenta de institutia de invatamant superior si facultate si se evalueaza ca parte complexa a disciplinei de studiu.

Tematica proiectelor de an este oferita de profesorii catedrelor si se aproba la sedinţa catedrei. Studentul, la inceputul semestrului (in primele 2-3 saptamani), alege personal tema lucrarii, reiesind atat din posibilitatile de documentare, cat si interesele si viziunile sale. Proiectul de an se depune la catedra de specialitate cu cel putin 4 saptamani pana la startul sesiunii de examene. Pe parcursul redactarii proiectului de specialitate, fiecare student este indrumat de un conducator stiintific.

Conducătorul de proiect are urmatoarele responsabilitati:

- analiza si determinarea directiilor care vor fi studiate in cadrul proiectului de an și a metodelor de cercetare și analiză;

- aprobarea cuprinsului tezei de an;

- consultarea studentului privind continutul si structura proiectului;

- verificarea continutului tezei de an;

- admiterea sau respingerea proiectului spre sustinerea finala;

- participarea la evaluarea finala a proiectului in urma sustinerii acestuia in fata Comisiei de sustinere.

Proiectul de specialitate se prezinta cu cel putin o saptamana pana la inceperea sesiunii de examene in fata unei comisii alcatuite din 2 cadre didactice, numite de seful catedrei respective. Studentii, care nu au sustinut proiectul de an, nu vor fi admisi la examenul final si la sustinerea tezei de licenta. Studentul prezinta succint principalele directii ale proiectului de an si raspunde la intrebarile adresate de persoanele din comisie.

Daca ai nevoie de informatii adaugatoare, puteti apela la o companie specializata in redactarea lucrarilor de diploma, cum ar fi www.infoteze.com