CE ESTE MULTIPLEXAREA?

Într-un sistem electric normal: pentru că un sistem ce foloseste senzori și actuatori să funcționeze vom avea nevoie de un cablaj specific pentru fiecare în parte.

În sistemul multiplex o linie BUS conectează toate ECU-rile sistemelor individuale între ele, pentru a stabili o comunicare între acestea. Astfel, este posibil ca un sistem să folosească comutatorul, senzorul sau actuatorul altui sistem, fără să fie necesar să folosim alte linii de comunicare (alte cablaje ,senzori, în plus).

Prin multiplexare s-a putut obține o reducere considerabilă de cablaj. 

În trecut motoarele cu sistem primar de management motor aveau mau mulți senzori de temperatură a motorului care se aflau pe o flanșă de apă pe o parte a chiulasei: unul pentru a controla ventilatorul, unul pentru a indica temperatura în bord și unul informa temperatura către calculatorul motor (FIECARE AVEA CABLAJ SEPARAT).

Prin multiplexare vom putea avea un singur senzor de temperatură, care va trimite informații la calculatorul motor, cablajul acestuia fiind redus considerabil

Piese auto care au facut posibila acesta procedura de comunicare au fost de multă vreme implementate pe vehicule și încă cu succes, însă, pe masură ce elecronica s-a dezvoltat, iar cerințele șoferului au crescut, acest sistem de comunicații trebuia îmbunătățit

În sistemul de comunicare multiplex, calculatorul din stanga transfera cerintele soferului la calculatorul din dreapta, fiecare comandă fiind codată și unică. Calculatorul ce primește aceste informații le decodează și acționează în consecință

Beneficiile sunt numeroase prin utilizarea multiplexarii:

- cablaj mai puțin (cablajul de cupru este greu – reducere în greutate – reduceri de emisii poluante),

- mai puține terminale, calculatoare mai înguste (numărul de terminale determină dimensiunea acestuia)

- toate traducându-se prin COSTURI REDUSE DE PRODUCTIE.

Tehnologia vehiculelor a avansat, cerințele șoferilor au crescut și implicit era nevoie de un control electronic mai riguros. Mai mult control electronic însemna cablaje cu lungimi crescute. Trebuia găsita o soluție de către constructori pentru această problemă și astfel s-a adoptat din industria computerelor liniile BUS.

- În SUA, Cadillac a exprimentat sisteme BUS prin anii 1980.

- În UK primii 2 constructori ce au promovat primiele sisteme de multiplexare au fost BMW și LEXUS înmartie 1990.

În zilele de azi aproape toate vehiculele au o formă de sistem de multiplexare acestea fiind montate în număr tot mai mare pe măsură ce rețelele au crescut ca viteză de procesare. La acest fapt se adaugă și cerințele șoferilor, cerințe ce s-au înmulțit și s-au diversificat. 

Calculatoarele au început să fie de dimensiuni tot mai mici, în pricipiu, dimensiunea fizică a calculatorului fiind determinată de numărul de terminale 

Prin multiplexare semnalul oricărui senzor este transmis celui mai apropiat calculator  deoarece semnalul este codat și va putea fi recepționat și folosit doar de calculatorul căruia îi este destinat - această abordare se numește “ partiționare zonală”. Deoarece multiplexarea combină mai multe calculatoare în buclă sau pe linie BUS (o linie bus este un traseu de comunicare - dacă deschidem un calculator liniile de metal de pe circuitele integrate sunt linii BUS) semnalul de la senzor poate fi purtat peste tot până ajunge la calculatorul căruia îi era destinat.