Care este salariul minim pe economie în 2024

  • Luni, 22 Ianuarie 2024
  • Afaceri
  • Publicat de
Salariu minim 2024 Salariu minim 2024

Prin prisma teoriilor economice, salariul reprezintă recompensa pe care un individ o primește în schimbul muncii sale, fiind de fapt un contract între angajat și angajator, prin care primul își vinde forța de muncă în schimbul unei remunerații financiare.

De-a lungul timpului, s-a demonstrat că nivelul salarial influențează motivația și implicarea angajaților în cadrul organizației, dar și calitatea vieții pe care le-o pot oferi familiilor lor. Drept urmare, este esențial să înțelegem exact termeni precum salariul brut, net și complet, și cum sunt calculați.

Potrivit site-ului calculator-salariu.net, salariul minim brut 2024 pe economie va fi de 3300 de lei, începând cu 1 ianuarie 2024. O creștere însemnată față de precedentul nivel de 3000 de lei. Angajatororul va plăti impozitele aferente unei sume de 3100 de lei, ceea ce înseamnă că 200 de lei din 3300 lei vor fi neimpozabili.

Comparativ cu anul anterior, salariul minim pe economie a înregistrat o creștere de 10%. Angajații cu un program de lucru de normă întreagă vor beneficia de un venit de 19,960 lei/ora, în cadrul a 165,333 ore de lucru pe lună.

Salariul net reprezintă partea din salariul brut pe care o vom primi efectiv în mână după ce au fost scăzute contribuțiile obligatorii către stat. Acestea includ Contribuția de Asigurări Sociale (CAS) de 25%, Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) de 10% și impozitul pe venit de 10%. Deducem astfel că, salariul minim net înregistrat în România va fi de 2079 lei.

În linii mari, diferența dintre salariul net și cel brut constă în taxele datorate statului, iar acestea sunt acoperite de angajator. Deci, la nivelul anului 2024, avem un salariu minim brut de 3300 lei, ce se traduce printr-un venit net de 2079 lei.

Există, însă, domenii precum construcțiile sau agroalimentarul unde lucrurile stau diferit. Salariul minim în construcții brut este de 4582 lei, rezultând un venit net de 3150 de lei, iar în sectorul agroalimentar salariul de bază este de 3436 de lei, ceea ce se traduce printr-un venit efectiv de 2362 de lei.

Acest salt substanțial al salariului minim pe economie reprezintă o creștere de 10% comparativ cu anul precedent, echivalentul a 300 de lei în plus, ducând astfel salariul, după plata impozitelor, la suma de 2079 de lei - un plus de 172 de lei în buzunarul fiecărui român angajat cu contract de muncă pe normă întreagă.

Drept urmare, salariul minim brut pe economie va fi de 3300 lei, reprezentând un venit net de 2079 lei. O noutate o constituie creșterea salariului minim în construcții, ajungând la 4582 de lei brut, adică 3150 de lei net.

În sectoarele agroalimentar și al construcțiilor, remunerațiile sunt semnificativ diferite față de restul domeniilor de activitate. În construcții, salariul garantat brut este de 4582 de lei, respectiv 3150 de lei net. Iar pentru angajații din sectorul agroalimentar, salariul de bază va fi în 2024 de 3436 de lei, ceea ce se traduce printr-un venit net de 2362 de lei.

Astfel în 2024, salariul minim pe economie în România va fi de 3300 lei brut, respectiv 2079 lei net. Acesta reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea nivelului de trai al angajaților români și sperăm că va contribui semnificativ la redresarea economică a țării noastre, după impactul avut de criza provocată de pandemie.