Află cât este impozitul pe venit

 • Luni, 16 Octombrie 2023
 • Afaceri
 • Publicat de
Află cât este impozitul pe venit Află cât este impozitul pe venit

Impozitul pe venit reprezintă o parte din impozitarea aplicată veniturilor persoanelor fizice rezidente și nerezidente, realizate într-un an fiscal.

Procentul de impunere depinde de legislația fiecărei țări și poate varia în funcție de nivelul veniturilor, deducerile admise sau diverse excepții fiscale.

În acest articol, vei afla cum este impozitat venitul în general, metoda de calcul și cum se aplică impozitul pe venit în cazul celor mai întâlnite tipuri de venituri. De asemenea, vom explora câteva exemple de legislație fiscală din diferite țări.

Procentul şi metoda de calcul a impozitului pe venit

Procentul de impozitare la venit diferă de la o țară la alta și, de multe ori, în cadrul aceleiași țări își poate modifica procentul în funcție de nivelul venitului realizat și de tipul veniturilor. În general, procentul de impozitare pe venit aplicat este anunțat de autoritățile fiscale și este actualizat periodic.

De multe ori, țările utilizează o schemă progresivă de impozitare, adică un sistem în care procentul de impozit crește odată cu nivelul veniturilor. Un astfel de sistem de impozitare are ca scop reducerea inegalităților de venit și asigurarea unei distribuiri corecte a poverii fiscale între cetățeni. În plus, bazându-se pe acest model de impozitare, guvernul poate colecta mai mulți bani de la persoanele cu venituri mai mari.

Metoda de calcul al impozitului pe venit implică stabilirea venitului net pe care se aplică impozitul, după scăderea diferitelor deduceri admise, contribuții la pensie, asigurări sau cheltuieli deducibile. Impozitul pe venit se calculează apoi prin multiplicarea venitului net cu procentul de impozitare corespunzător.

Cum se aplică impozitul pe venit

Impozitul pe venit se aplică în funcție de tipul veniturilor realizate. De obicei, impozitul pe venit poate fi împărțit în următoarele categorii:

 1. Impozitul pe salariu, care este reținut direct la sursă, de către angajator, și este virat la autoritățile fiscale. Salariatul primește atunci salariul net în mână, adică suma din care deja s-a reținut impozitul datorat.

 2. Impozitul pe veniturile din activități independente, care se aplică persoanelor care își desfășoară o activitate pe cont propriu și realizează venit din aceasta. Aceste persoane au obligația de a-și declara veniturile la unitatea fiscală teritorială competentă și de a plăti impozitul calculat.

 3. Impozitul pe veniturile din chirii se aplică pe veniturile obținute din închirierea unor spații locative sau nefolosite. În unele țări, poate exista un plafon sub care veniturile din astfel de surse sunt taxate la o rată mai mică sau chiar scutite de impozitare.

 4. Impozitul pe veniturile din dobânzi, dividende și alte surse sunt impozitate persoanele care obțin venituri din investiții, precum dobânzile de la bancă, profiturile din acțiuni sau veniturile din alte surse pasive.

 5. Impozitul pe veniturile din pensii se aplică pe veniturile încasate sub forma pensiilor, inclusiv pensiile de stat și cele private.

Exemple de legislație fiscală:

 • În Statele Unite, impozitul pe venit este calculat în funcție de nivelul veniturilor și de statutul marital. Gradul de impozitare variază între 10% și 37%.

 • În Marea Britanie, rata impozitului pe venit este de 20% pentru veniturile de până la 50.000 GBP, 40% pentru veniturile de până la 150.000 GBP și 45% pentru veniturile peste acest plafon.

 • În România, impozitul pe venit este de 10% pentru veniturile din salarii și pensii, iar veniturile din chirii se impozitează cu 10% sau 16%, în funcție de plafonul legal.

În concluzie, impozitul pe venit este un element central al sistemului fiscal și se aplică veniturilor realizate de persoanele fizice.

Calcularea și aplicarea impozitului pe venit este structurată pe baza legislației fiscale a fiecărei țări și poate varia în funcție de tipul venitului, nivelul acestuia sau categoria de deduceri admise.

Este important să fim informați cu privire la aspectele legate de impozitul pe venit pentru a înțelege plenar modul în care guvernele utilizează aceste fonduri și a ne conforma cu cerințele fiscale implicate de legislațieată. în diferite țări.